Sosial nedstenging fører til avlyste gudstenester


Regjeringa si innføring av sosial nedstenging i to veker frå 4. januar fører til at alle gudstenester i kyrkjene våre  vert avlyst fram til 18. januar

 

Gudstenestene 10. og 17. januar er avlyst  i alle kyrkjer. Men det er framleis høve til å gjennomføre gravferd med inntil 50 deltakarar. Andre naudsynte arrangement kan bli gjennomført, men med maksimalt 10 deltakarar. 

 

Tilbake