Søndagsskulen i Hornindal


I Hornindal er det søndagsskule på kyrkjelydsstova ein gong i månaden. Alle born er hjarteleg velkomne!

Søndagskulesamlingane er vanlegvis frå 16.30 til 18.00. 

Hausten 2023 er søndagsskulen sitt program slik:

Søndag 27. august Søndagsskulens dag på Hakallegarden, Vanylven. Sjå meir info i FB-gruppa.
Laurdag 9. september kl. 11–16 Søndagsskulen har stand med gratis hoppeslott på Coop-tomta.
Laurdag 23. september kl. 16.30–18.00 Søndagsskulesamling. Tema: "Ver ikkje bekymra"
Søndag 1. oktober kl. 11 Gudsteneste for små og store i Hornindal kyrkje. Hausttakkefest. 
Laurdag 21. oktober kl. 16.30–18.00 Søndagsskulesamling. Tema: Jesus stiller stormen.
Laurdag 18. november kl. 16.30–18.00 Søndagsskulesamling. Tema: Guds skaper verda.
Søndag 10. desember kl. 16.30–18.00 Søndagsskulesamling. Tema: Ny himmel og ny jord.

 

Følg med i Facebookgruppa "Søndagsskulen i Hornindal" for oppdateringar og kunngjeringar. 

Tilbake