Slik opnar vi kyrkjene for gudsteneste


Kyrkjene i Volda er opna for gudstenestefeiring- med særlege smitteverntilak er på plass. I pinsa vert det gudstenester i Volda, Hornindal, Killsfjord og Dalsfjord.  OPPDATERT 28.5

Les mer

 

Slik opnar vi kyrkjene for gudsteneste


Kyrkjene i Volda er opna for gudstenestefeiring- med særlege smitteverntilak er på plass. I pinsa vert det gudstenester i Volda, Hornindal, Killsfjord og Dalsfjord.  OPPDATERT 28.5

Les mer

 

Kyrkja i ei koronatid


Vi er framleis i ein spesiell situasjon i samfunnet vårt, og også kyrkja sin kvardag og tenester er endra. Les meir om dette her.  

Les mer

 

Kyrkja i ei koronatid


Vi er framleis i ein spesiell situasjon i samfunnet vårt, og også kyrkja sin kvardag og tenester er endra. Les meir om dette her.  

Les mer

 

Kan vi ha dåp i kyrkja no?


Ja, kyrkja i Volda legg til rette for dåp i eigne dåpsgudstenester denne våren og sommaren!

Les mer

 

Kan vi ha dåp i kyrkja no?


Ja, kyrkja i Volda legg til rette for dåp i eigne dåpsgudstenester denne våren og sommaren!

Les mer

 
 

Kyrkja i ei koronatid

Vi er framleis i ein spesiell situasjon i samfunnet vårt, og også kyrkja sin kvardag og tenester er endra. Les meir om dette her.  

Les mer

 

Treng du nokon å snakke med?

Les meir om kyrkja sitt samtaletilbod.

Les mer

 

Preiker, andakter og hefte for dagleg bøn

Her legg vi ut preiker av prestane i Volda. Du kan også finne utgåver av "Dagleg bøn i ei uviss tid", som vi har laga den siste månaden.

Les mer

 

12-konsertane våren 2020

Grunna Koronapandemien er 12-konsertane avlyst.  Vi har jobbar no med ei digital løysing der vi planlegg å sende 12-konsertane på Face...

Les mer