Velkomne til dåp!


Har de eit barn som akkurat er klar for dåp? Venta med dåp grunna koronaen? I haust er det ekstra godt tilrettelagt for å feire dåp i Volda: Det er ope for dåp i vanlege gudstenester og vi har dåp i eigne dåpsgudstenester både laurdagar og søndagar. Velkomne!

Les meir

 

Velkomne til dåp!


Har de eit barn som akkurat er klar for dåp? Venta med dåp grunna koronaen? I haust er det ekstra godt tilrettelagt for å feire dåp i Volda: Det er ope for dåp i vanlege gudstenester og vi har dåp i eigne dåpsgudstenester både laurdagar og søndagar. Velkomne!

Les mer

 

Nye prestar det neste året


Sokneprestane Ingrid Finsådal Bakke og Kristian Myklebust er båe i permisjon omlag eit år framover. I denne tida vil Constanze Lindner og Johnny Leikvoll Drabløs gjere presteteneste i Volda saman med sokneprest Per Kristian Hovden Sætre.

Les meir

 

Nye prestar det neste året


Sokneprestane Ingrid Finsådal Bakke og Kristian Myklebust er båe i permisjon omlag eit år framover. I denne tida vil Constanze Lindner og Johnny Leikvoll Drabløs gjere presteteneste i Volda saman med sokneprest Per Kristian Hovden Sætre.

Les mer

 
 

Smittevern i Volda-kyrkjene

Frå 25. september klokka 16.00 er Noreg tilbake i normal kvardag med auka beredskap. Ingen særskilte smittevernreglar gjeld lenger i kyrkja...

Les meir

 

Kan vi ha dåp i kyrkja no?

Ja! 

Les meir

 

Treng du ein prat?

Treng du nokon å lufte tankane dine for? Prestane og andre medarbeidarar i kyrkjelydane i Volda er tilgjengelege for samtale.

Les meir

 

Preiker, andakter og hefte for dagleg bøn

Her finn du preiker, andakter og bønehefte laga av medarbeidarar i kyrkjene i Volda. 

Les meir