Opa kyrkje i Volda


Søndagane 24. og 31. januar blir det opa kyrkje i Volda. Mellom klokka 19.00 og 21.00 står dørene opne og lysa er tende.  

Les mer

 

Opa kyrkje i Volda


Søndagane 24. og 31. januar blir det opa kyrkje i Volda. Mellom klokka 19.00 og 21.00 står dørene opne og lysa er tende.  

Les mer

 

Gudsteneste på nett


Søndag 24. januar inviterer vi til gudsteneste på nett. Om ikkje vi kan samlast i kyrkjene, kan vi ha fellesskap om  ord og bøn der vi er. Gudstenesta finn du her eller på kyrkjelydane sine sider på Facebook.

Les mer

 

Gudsteneste på nett


Søndag 24. januar inviterer vi til gudsteneste på nett. Om ikkje vi kan samlast i kyrkjene, kan vi ha fellesskap om  ord og bøn der vi er. Gudstenesta finn du her eller på kyrkjelydane sine sider på Facebook.

Les mer

 

Forsiktig opning av kyrkjene


Smittevernreglane vart forsiktig oppmjuka med verknad frå 20. januar. Vi er likevel nøydde til å avlyse gudstenestene dei neste to helgane. Derimot vil Volda kyrkje vere open søndagskveldane, og konfirmantarbeidet vil starte opp att. Vi held også gjerne dåpsgudstenester for inntil ti personar. 

Les mer

 

Forsiktig opning av kyrkjene


Smittevernreglane vart forsiktig oppmjuka med verknad frå 20. januar. Vi er likevel nøydde til å avlyse gudstenestene dei neste to helgane. Derimot vil Volda kyrkje vere open søndagskveldane, og konfirmantarbeidet vil starte opp att. Vi held også gjerne dåpsgudstenester for inntil ti personar. 

Les mer

 

Talarane kjem til neste år!


Fellesmøta i Volda 21.-24. januar er avlyste av smittevernsomsyn. Dei inviterte talarane Maria Bjørdal og Stian Kilde Aarebrot lovar å kome neste år!

Les mer

 

Talarane kjem til neste år!


Fellesmøta i Volda 21.-24. januar er avlyste av smittevernsomsyn. Dei inviterte talarane Maria Bjørdal og Stian Kilde Aarebrot lovar å kome neste år!

Les mer

 
 

Treng du ein prat?

I denne nedstengingstida treng du kanskje meir enn vanleg nokon å lufte tankane saman med. Prestane og andre i kyrkjelydane i Volda er tilg...

Les mer

 

Kan vi ha dåp i kyrkja no?

Ja, i kyrkjelydane i Volda legg vi til rette for dåp også under gjeldande smitteverntiltak.

Les mer

 

"Nytt orgel" i Volda kyrkje

Her kan du lese om prosjektet for å fornye hovudorgelet i Volda kyrkje

Les mer

 

Preiker, andakter og hefte for dagleg bøn

Her legg vi ut preiker av prestane i Volda. Du kan også finne utgåver av "Dagleg bøn i ei uviss tid", som vi laga våren 2020.

Les mer