Nye smittevernreglar - plass til fleire i kyrkjene


Dei nasjonale smittevernreglane vart endra frå 14. januar, noko som m.a. fører til at det vert plass til fleire i kyrkjene. 

Les meir

 

Nye smittevernreglar - plass til fleire i kyrkjene


Dei nasjonale smittevernreglane vart endra frå 14. januar, noko som m.a. fører til at det vert plass til fleire i kyrkjene. 

Les mer

 

Smitteverntiltak i kyrkjene


Frå 15. desember og i fire veker framover er det ikkje tillate med meir enn 50 deltakarar på gudstenester og andre samlingar. Programmet i jula og på nyåret vil dermed sjå annleis ut. 

Les meir

 

Smitteverntiltak i kyrkjene


Frå 15. desember og i fire veker framover er det ikkje tillate med meir enn 50 deltakarar på gudstenester og andre samlingar. Programmet i jula og på nyåret vil dermed sjå annleis ut. 

Les mer

 
 

Smittevern i Volda-kyrkjene

Frå 15. desember 2021 gjeld det igjen strenge smitteverntiltak i kyrkjene. Gudstenester og kyrkjelege handlingar går med maksimalt 50 delta...

Les meir

 

Treng du ein prat?

Treng du nokon å lufte tankane dine for? Prestane og andre medarbeidarar i kyrkjelydane i Volda er tilgjengelege for samtale.

Les meir

 

Velkomne til dåp!

Både små og store er hjarteleg velkomne til dåp i kyrkjene i Volda! 

Les meir

 

Preiker, andakter og hefte for dagleg bøn

Her finn du preiker, andakter og bønehefte laga av medarbeidarar i kyrkjene i Volda. 

Les meir