17. mai i kyrkjene i Volda


Grunnlovsdagen vert det gudstenester i alle kyrkjene i Volda kommune. I Dalsfjord og Austefjord vert det gudstenester utandørs ved kyrkjetrappa. I dei andre kyrkjene vert det gudstenester innandørs med førehandspåmelding. Vel møtt!

Les meir

 

17. mai i kyrkjene i Volda


Grunnlovsdagen vert det gudstenester i alle kyrkjene i Volda kommune. I Dalsfjord og Austefjord vert det gudstenester utandørs ved kyrkjetrappa. I dei andre kyrkjene vert det gudstenester innandørs med førehandspåmelding. Vel møtt!

Les mer

 

«No stig vår song»


«No stig vår song» Ein salmekonsert med våre vakraste nynorske salmar. Volda kyrkje mandag 24. mai. (2. Pinsedag) kl. 18:00

Les meir

 

«No stig vår song»


«No stig vår song» Ein salmekonsert med våre vakraste nynorske salmar. Volda kyrkje mandag 24. mai. (2. Pinsedag) kl. 18:00

Les mer

 

Kan vi ha dåp i kyrkja no?


Ja, det er mogeleg! Vi held eigne dåpsgudstenester for alle som ynskjer dåp i alle kyrkjene i Volda. Frå 16. april er det ope for inntil hundre deltakarar i slike gudstenester.

Les meir

 

Kan vi ha dåp i kyrkja no?


Ja, det er mogeleg! Vi held eigne dåpsgudstenester for alle som ynskjer dåp i alle kyrkjene i Volda. Frå 16. april er det ope for inntil hundre deltakarar i slike gudstenester.

Les mer

 

Opning for gudstenester


Fyrste trinn av gjenopningsplanen vart iverksett fredag 16. april. I Volda tyder dette at vi opnar kyrkjene for gudstenester att! Avstandskrav og tak for talet på deltakarar gjeld framleis.

Les meir

 

Opning for gudstenester


Fyrste trinn av gjenopningsplanen vart iverksett fredag 16. april. I Volda tyder dette at vi opnar kyrkjene for gudstenester att! Avstandskrav og tak for talet på deltakarar gjeld framleis.

Les mer

 
 

Smittevern i Volda-kyrkjene

Frå og med 16. april er det igjen ope for gudstenester og kyrkjelege handlingar! Vi feirar gudstenester etter oppsett plan. For alle kyrkje...

Les meir

 

Kan vi ha dåp i kyrkja no?

Ja, det er mogeleg! Vi held eigne dåpsgudstenester for alle som ynskjer dåp i alle kyrkjene i Volda. Frå 16. april er det ope for inntil hu...

Les meir

 

Treng du ein prat?

I denne nedstengingstida treng du kanskje meir enn vanleg nokon å lufte tankane saman med. Prestane og andre i kyrkjelydane i Volda er tilg...

Les meir

 

Preiker, andakter og hefte for dagleg bøn

Her finn du preiker, andakter og bønehefte laga av medarbeidarar i kyrkjene i Volda. 

Les meir