Stor gåve til nytt orgel i Volda kyrkje


Gåva frå Egget Eigedom AS på kr. 715.000 til orgelprosjektet er ein viktig start på finanansiering av prosjektet. Les meir om gåva i Møre sin artikkel frå 27.10.2020

Les mer

 

Stor gåve til nytt orgel i Volda kyrkje


Gåva frå Egget Eigedom AS på kr. 715.000 til orgelprosjektet er ein viktig start på finanansiering av prosjektet. Les meir om gåva i Møre sin artikkel frå 27.10.2020

Les mer

 

Gudstenestetilbod som planlagd i november trass strengare smitteverntilak


Smitteverntiltaka i kyrkjene vart strengare frå 7. november, men gudstenestetilbodet  er i hovudsak uendra til uti desember.

Les mer

 

Gudstenestetilbod som planlagd i november trass strengare smitteverntilak


Smitteverntiltaka i kyrkjene vart strengare frå 7. november, men gudstenestetilbodet  er i hovudsak uendra til uti desember.

Les mer

 

Kan vi ha dåp i kyrkja no?


Ja, kyrkja i Volda legg til rette for dåp i gudstenestene denne sommaren og hausten!

Les mer

 

Kan vi ha dåp i kyrkja no?


Ja, kyrkja i Volda legg til rette for dåp i gudstenestene denne sommaren og hausten!

Les mer

 
 

Babysong startar opp att!

Mange har sakna å samlast til Babysong. Endeleg er vi klare til å starte opp att: Vi samlast for første gong torsdag 17.september, kl 11 ti...

Les mer

 

Treng du nokon å snakke med?

Les meir om kyrkja sitt samtaletilbod.

Les mer

 

Preiker, andakter og hefte for dagleg bøn

Her legg vi ut preiker av prestane i Volda. Du kan også finne utgåver av "Dagleg bøn i ei uviss tid", som vi laga våren 2020.

Les mer