Konfirmasjon


Å vere konfirmant i Den norske kyrkja vil gje deg høve til å…

finne ut kva du trur

lære meir om deg sjølv

lære meir om Bibelen

samtale om kristen tru

bli kjent med kyrkja

få nye tankar om livet

engasjere deg i kyrkja sitt arbeid for miljø og solidaritet