Dåp


"Fylt av glede over livets under" - Velkommen til dåp i Volda!

I generasjon etter generasjon har dåpen vore viktig: Som vegen inn i kyrkja sin fellesskap, som ei stadfesting av Guds kjærleik til barnet og som ein stad der vi får del i Guds frelse.

Å bere barnet til dåpen er å gi vidare noko stort og viktig.

Dåpen er starten på ei vandring i tru, håp og kjærleik. Dåpen er starten på eit liv der du høyrer til- hos Gud og i kyrkja sin fellesskap.

Dåpen er ei Guds gåve til oss menneske, ei gåve som varer gjennom heile livet.