Treng du ein prat?


Treng du nokon å lufte tankane dine for? Prestane og andre medarbeidarar i kyrkjelydane i Volda er tilgjengelege for samtale.

Vi tek gjerne ein prat med deg! Vi kan møtest i ei kyrkje eller på eit samtalerom på kyrkjekontoret, vi kan gå ein tur saman eller møtest via telefonen eller i eit nettmøte – alt etter kva du synest passar best.

I ein slik samtale kan du ta opp tankar, kjensler, idear, håp og draumar. Temaet treng ikkje vere spesielt kristeleg eller religiøst, sjølv om vi sjølvsagt gjerne snakkar om slike emne også. Det kan hende det ikkje er så viktig at det er eit tydeleg tema ein gong – av og til er det fint å berre prate og sjå kvar samtalen fører. Elles er det også mogeleg å be om skriftemål eller om å få nattverd (det vi kallar "soknebod"). 

Ring eller send e-post til til kyrkjekontoret eller til ein av prestane. Kontaktinformasjon finn du her. Du kan velje å snakke med ein prest, eller vi kan setje deg i kontakt med andre medarbeidarar i kyrkjelydane som har sagt seg villige til å stille opp med samtalar.

Dersom du treng å snakke med nokon raskt eller ynskjer å vere heilt anonym, har Kirkens SOS alltid folk til stades – enten på telefon 22 40 00 40 eller melding og chat via kirkens-sos.no  Nettkirken har også open chat til oppsette tider på nettkirken.no.

Tilbake