Ulike liturgiar for vigsel


ULIKE LITURGIAR FOR VIGSEL

Kyrkjemøtet vedtok i 2017 ein ny liturgi, som kan nyttast både av likekjønna og ulikekjønna par. Den norske kyrkja har etter dette to liturgiar for inngåing av ekteskap. Vigsel 2003 gjeld framleis berre for ulikekjønna par.

Alle par som har gifta seg borgarleg, er dessutan velkomne til kyrkja for å be om forbøn for samlivet. 

 

Sjå liturgiane for vigsel her:

VIGSEL 2003

VIGSEL 2017

Sjå liturgaine for forbøn for borgarleg inngått ekteskap her:

FORBØNN 2003

FORBØNN 2017

Tilbake