Barnekoret på Uppheim


Vi ønsker alle barn frå ca. 3 år og oppover velkomen til å bli med i Barnekoret på Uppheim! Dette er eit lavterskel-tilbod, så det er ope for alle. Vi har øvingar i storsalen på Uppheim annakvar veke kl. 17.45 – 18.30. Fokuset ligg på song-glede og sosialt samspel. Følg oss på Facebook: "Barnekoret på Uppheim" for informasjon og oppdateringar. 

 

Barnekoret er ein del av kyrkjelyden sitt barne- og kyrkjemusikalske arbeid. Organist Erlend Koppen er musikalsk leiar, og med seg har han Anita Wiik Løvik, Marte Drabløs Auguste og Anne-Marit Bae. I tillegg er diakoniarbeidar Beate Skorpen med på øvingane.

 

Øvingar våren 2022

For våren 2022 er følgjande datoar sette opp. Smitteverntiltak kan føre til endringar i lista:

13. januar
27. januar
10. februar
10. mars
24. mars
07. april
21. april
05. mai
19. mai
06. juni
16. juni 

Tilbake