Middag på Uppheim


Middag for alle på Uppheim – ein gong i månaden!

Middag på Uppheim er eit tilbod til små og store, anten du kjem åleine eller med heile familien. Serveringa starter kl. 16.00, og det er god tid til å nyte maten, prate og ta del i fellesskapen rundt borda.

Kl 17.00 kan dei som vil, vere med på samling med leik og andaktsstund.

Ein melder seg på ved å sende SMS til 900 46 275 innan tysdagen før. Meld frå om kor mange vaksne og born under 12 år som kjem, og om de ønskjer eit vegan-alternativ. Prisen er kr. 125 pr. vaksen og kr. 50 pr. born, eller kr. 250 for heile familien.

Følg gjerne med på fb-sida "Middag på Uppheim".

Hausten 2023 serverer vi middag desse dagane:

14, september

28. september

26. oktober

23. november

Velkomen!

Tilbake