Middag på Uppheim


Middag på Uppheim er eit tilbod til små og store, anten du kjem åleine eller med heile familien. Omlag ein torsdag i månaden inviterer vi til middag frå klokka 16. Vi serverer ein enkel og god middag til ein rimeleg pris. Det er god tid til mat, prat og fellesskap rundt borda. Kl 17 kan dei som vil, vere med på ei samling med leik og andaktsstund.

Ein melder seg på ved å sende ein SMS til 900 46 275 seinast tysdagen før klokka 12. Meld frå om kor mange vaksne og born under 12 de er, og om de ønskjer eit vegan-alternativ. Ein betaler 100 kroner for vaksne og 50 kroner for born, eller 250 kroner for heile familien.

Følg gjerne med på fb-sida "Middag på Uppheim".

Våren 2022 serverer vi middag på Uppheim desse dagane:

Torsdag 20. januar 

Torsdag 17. februar 

Torsdag 17. mars 

Torsdag 28. april 

Torsdag 12. mai 

Torsdag 09. juni 

Tilbake