Middag på Uppheim


Middag på Uppheim er eit tilbod til små og store, anten du kjem åleine eller med heile familien. Vi serverer ein enkel middag og det er god tid til mat, prat og fellesskap rundt borda. Kl 17 kan dei som vil vere med på ei samling med leik og samlingstund.

Våren 2022 serverer vi middag på Uppheim desse dagane:

Torsdag 20. januar 

Torsdag 17. februar 

Torsdag 17. mars 

Torsdag 28. april 

Torsdag 12. mai 

Torsdag 09. juni 

Tilbake