Saman som kyrkje i heile verda - Volda kyrkjelyd er med!


Med den årlege aksjonen "Saman som kyrkje i heile verda" står kyrkjelydar over heile landet saman for den globale kyrkja og kyrkjelydane sine eigne misjonsprosjekt. Kyrkjelyden i Volda er med på aksjonen, og inviterer mellom anna til ein eigen misjonskveld på Uppheim i juni.

Frå Kristi himmelfartsdag til St. Hans går aksjonen Saman som kyrkje i heile verda. Aksjonen starta som eit grasrotinitiativ under pandemien, og vert no gjennomført for tredje gong. Den har vore eit viktig bidrag for våre systerkyrkjer i ei krevjande tid, og vil framleis vere det. For sjølv om pandemien har gått inn i ei ny fase her heime, så er verkelegheita framleis ei heilt anna i store deler av verda.

- Det er mange rundt om i verda som trenger oppmerksemda vår, hjelpa vår og støtta vår. Det er naturleg at vi har vore opptatte av Ukraina, som er i vårt nærområde, men Saman som kyrkje er eit godt høve til å no rette blikket også mot andre som trenger merksemda vår. Krigen i Ukraina pregar verda på ulike måtar, mellom anna med påfølgande matmangel og ytterlegare naud.

- Min bodskap inn mot Saman som kyrkje i heile verda, er at vi kan tenke «både og», og ikkje «anten eller», seier biskop Ingeborg Midttømme om solidaritetsaksjonen.

Kyrkjelyden i Volda har misjonsprosjekt både i Estland og på Madagaskar, og vil i prosjektperioden samle inn ekstra takkoffer til desse. Det skjer under gudstenesta pinsedag, og også under gudstenesta i Aasentunet, der vi delar dei innsamla midla med Ørsta sokn sitt prosjekt i Thailand. Du kan lese meir om NMS sitt arbeid og aksjonen i Estland her og på Madagaskar her.

Den 14.juni inviterer Volda sokn til misjonskveld på Uppheim kl 1930. Til denne kvelden kjem Asbjørg Oksavik Sve, som er diakon i Skodje og som tidlegare har vore misjonær i Estland. Det blir også song-og musikkinnslag og allsong. Vi håper denne kvelden kan vere til inspirasjon for misjonsengasjementet i kyrkjelyden!

 

Tilbake