Nye opningstider ved kyrkjekontoret


Frå 20. juni er opningstidene ved Volda kyrkjekontor endra.
Endringa gjeld onsdagar der opningstida heretter vert frå kl.12.00 til 16.00. Dei andre kvardagane er opningstida framleis frå kl.10.00 til 14.00. Dette gjer at det vert litt lettare å nå oss på ettermiddag ein dag i veka.

Tilbake