Søndagsskulen i Volda


I Volda kyrkje er det søndagsskule under gudstenesta omlag ein gong i månaden. Vel møtt!

Born og vaksne kan kome saman til gudstenesta, og etter ei stund går borna saman til søndagsskulesamling i kyrkjekjellaren. Dei gongene det er dåp, går borna til  til søndagsskule etter dåpen, slik at borna i dåpsfølgjet også kan vere med. Dersom nokon synest det er best å ha med ein vaksen, er det berre fint!

På samlinga er det song, bibelforteljing, leik og formingsaktivitet. 

Hausten 2023 er det søndagsskule desse søndagane:

24. september

29. oktober

12. november

10. desember

Vel møtt!

Tilbake