12-konsertar i Volda kyrkje


Laurdag klokka 12 er fast konserttid i Volda kyrkje. Ein føremiddagskonsert kan vere eit fint innslag i laurdagen for både små og store. I kalenderen nedanfor ser de oversikta over konsertane som er planlagde framover. Inngang er 100 kroner, born under 12 år går gratis. Vel møtt til konsertopplevingar i Volda kyrkje!

For kor, korps, grupper og solistar er 12-konsertane eit enkelt høve til å samle eit publikum, vise fram det ein har og bidra til musikklivet i bygda og kyrkjelyden. Volda sokn står for lokale, grunnleggjande lydteknikk og enkel promotering i avis og på nett. Overskotet frå konsertane går til kyrkjemusikalsk arbeid og restaurering av orgelet i kyrkja. Dei fleste laurdagane utanom ferietida er opne for konsertar. Om du eller ei gruppe du er med i, er interessert i å vere med og halde konsert i kyrkja, kan du høyre med 12-konsertleiar Arild Andenes på telefon 400 88 209 eller på e-post. Ta gjerne kontakt!