Påmelding til konfirmasjon i 2021


Vi ynskjer at DU som konfirmant i Volda får ei god tid som ungdom i kyrkja, finner ut meir om deg sjølv og dei store spørsmål i livet, blir betre kjent med Jesus, bidrar til ei meir rettferdig verd og at du får oppleve fellesskapen i kyrkjelyden. Her kan du lese meir om konfirmasjonen, laste ned informasjonsbrosjyrene og melde deg på som konfirmant 2020-2021.

 

KVA ER KONFIRMASJON?

I Den norske kyrkja er konfirmasjon ei forbønshandling. “Konfirmere” tyder å stadfeste eller styrke: Gud stadfestar det Han har lova i dåpen. Konfirmasjonsdagen er høgtideleg og fin. Alle konfirmantane kjem fram og kneler ved altarringen. Presten eller kateketen ber for deg.

 

EI KONFIRMANTTID FOR ALLE

Alle som er fødd i 2006 eller byrjar i 9. klasse hausten 2020 kan vere konfirmant i 2020-2021. For å vere med på leir, undervisning osv., treng du ikkje å vere døypt eller medlem i Den norske kyrkja. Dåpen er likevel ei føresetnad for å kunne ta del i forbønshandlinga i konfirmasjonsgudstenesta. Ønskjer du dåp i løpet av året, gjer vi det ein gong på våren.

Er du usikker på om du vil vere konfirmant i kyrkja kan du gjerne ta ein prat med kateketen eller ein av prestane. Dei kan fortelje meir om kva dette går ut på og kanskje hjelpe deg å tenke vidare.

Alle har alle rett til ei god konfirmanttid – uansett funksjonsevne. Har konfirmanten behov for individuell tilrettelegging, ber vi om at føresette tek kontakt med oss så fort som råd.

 

ANSVARLEG

Kateketen i Volda, Constanze Lindner

Trusopplærar Wendi Sund Stråbø og Erlend Koppen

ungdoms- og diakoniarbeidar Beate Skorpen,

prestane Kristian Myklebust og Ingrid Finsådal ansvar

I tillegg vil nokre volontørar og mange andre engasjere seg på ulikt vis i løpet av konfirmanttida.

 

BETALING

Konfirmantkurset vil koste om lag kr. 2500. Betalinga inkluderer mat og materiale for samlingane og kostnadar knytt til leiren.

Alle skal få kunne delta. Vi skal finne ei løysing om det skulle vere vanskeleg for nokon å betale.

 

Grunna gjeldande smittevernsreglar må vi utsette informasjonsmøte til hausten.

Har de spørsmål eller kommentarar, ta gjerne kontakt med oss, sjå «kontakt» på heimesida.

 

PÅMELDING

Her kan melde deg på som konfirmant: PÅMELDING. Bed om at konfirmanten fyller ut skjemaet saman med sine føresette. Påmeldinga er open frå 1. juni, kl 18.

Alle påmeldte vil få tilsendt eit brev med detaljert informasjon, dato for informasjonsmøte, semesterplan osv. medio september.

 

BROSJYRER

Her kan du laste informasjonsbrosjyrene for

Dalsfjord sokn

Hornindal sokn

Kilsfjord sokn

Storfjorden sokn

Volda sokn

Tilbake