Nye Volda kyrkjelege fellesråd - 2020


Med bakgrunn i vedtaka om samanslåing av Hornindal og Volda kommunar har dei kyrkjelege fellesråda i desse kommunen starta ein prosess for å førebu eitt nytt samanslått kyrkjeleg fellesråd for Nye Volda kommune som skal vere operativt frå 01.01.2020.
Etter Kommunal- og moderniseringsdepartementet sitt vedtak av 02.07.2018 om å justere kommunegrensa mellom Volda og Ørsta vart og Storfjorden sokn òg inkludert i prosessen
Fellesråda har oppnemnd medlemmer til ei kyrkjeleg fellesnemnd som har fått mandat til å styre omstillingsarbeidet. Storfjorden sokneråd har òg fått ein representant i fellesnemnda

 

Fellesnmenda har fastsett ein prosjektplan for omstillingsarbeidet: /Portals/0/Prosjektplan%20-%20bygging%20av%20nye%20Volda%20fellesrad%20-%20revidert%20190107.pdf

Tilbake