Misjonskveld på Uppheim 24.mai


Vel møtt til misjonskveld om Madagaskar på Uppheim onsdag 24.mai.kl 19.30

Volda kyrkjelyd har misjonsprosjekt på Madagaskar gjennom Det norske misjonsselskap, og i samband med Saman som kyrkje i heile verda-aksjonen, arrangerer soknerådet ein kveld på Uppheim der vi får høyre meir om arbeidet på Madagaskar

Johanne Leinebø, som i mange år har vore misjonær og bibelomsetjar på Madagskar, kjem til Volda denne kvelden for å fortelje meir om arbeidet i landet. Leinebø vil fortelje om situasjonen på Madagaskar, om misjonsarbeidet der og arbeidet med bibelomsetjing, som også går inn i NMS-prosjektet som vi støttar.

(Du kan lese meir om arbeidet med bibelomsetjing på Madagaskar her)

Programmet på Uppheim tek til kl 1930. Vi lyttar til Leinebø sin presentasjon, og i tillegg vil vi også synge  nokre songar i lag. Det vert høve til å gi ei gåve til Saman som kyrkje i heile verda-aksjonen, der vi i Volda deler det som kjem inn mellom misjonsprosjekta våre i Estland og Madagaskar.

Vel møtt til ein kveld med misjon i fokus!

Tilbake