Kan vi ha dåp i kyrkja no?


Ja, i kyrkjelydane i Volda legg vi til rette for dåp også under gjeldande smitteverntiltak.

 

I januar er alle gudstenestene i kyrkjelydane i Volda avlyst på grunn av gjeldande smitteverntiltak. Etter justeringa 20. januar er det heilt klart at vi har mogelegheit for å gjennomføre dåpsgudstenester med inntil ti deltakarar dersom familiane ynskjer det. Ta kontakt med kyrkjekontoret på tlf. 70074090 for nærare avklaring dersom de har planlagd dåp.

Du kan melde dåp på vanleg måte her. Det er dei planlagde gudstenestene som kjem opp i påmeldingsskjemaet. Dersom det vert fleire avlysingar, vil de få tilbod om eigne dåpsgudstenester så sant smittevernreglane framleis tillet det. Ta kontakt med kyrkjekontoret om du har spørsmål!

Det er ikkje berre små born som vert døypte. Det er også høve for dåp av større born, ungdommar og vaksne. Kanskje kan dette vere eit høve til å gjere det, i ei mindre dåpsgudsteneste, der berre nokre få er tilstades? Ta gjerne kontakt om du vil vite meir om dette!

Fylt av glede over livets under,
med et nyfødt barn i våre hender,
/: kommer vi til deg som gav oss livet. :/

Fylt av beven foran ukjent fremtid
legger vi vårt barn i dine hender.
/: Det som skjer i dåpen, gir oss trygghet. :/

Større rikdom enn hva ord kan romme,
har du gitt oss gjennom dåpens gave.
/: Herre, la vår tro bli fylt av glede! :/

Svein Ellingsen

 

(Foto: kyrkja.no)

Tilbake