Kan vi ha dåp i kyrkja no?


Ja, det er mogeleg! Vi held eigne dåpsgudstenester for alle som ynskjer dåp i alle kyrkjene i Volda. Frå 16. april er det ope for inntil hundre deltakarar i slike gudstenester.

 

Vi har mogelegheit for å gjennomføre dåpsgudstenester.  Ta kontakt med kyrkjekontoret på tlf. 70074090 for nærare avklaring dersom de alt har planlagt dåp.

Dersom de vil melde dåp, kan de gjere det på vanleg måte i nettskjemaet de finn her. I påmeldingsskjemaet kjem dei planlagde gudstenestene opp. Bruk desse for å velje kyrkje og dato, og så vert de kontakta for å avklare tidspunkt og andre rammer for dåpsgudstenesta.

Dersom ein ynskjer at fleire skal ta del digitalt, er det i fleire av kyrkjene høve til å setje opp strøyming av eller opptak av video frå desse gudstenestene. I Volda kyrkje er det slikt utstyr på plass permanent, i dei andre kyrkjene er det ofte mogeleg å bruke portabelt utstyr. Dette kan ein avtale med presten i dåpssamtalen. 

Det er ikkje berre små born som vert døypte. Det er også høve for dåp av større born, ungdommar og vaksne. Kanskje kan dette vere eit høve til å gjere det, i ei mindre dåpsgudsteneste, der berre nokre få er tilstades? Ta gjerne kontakt om du vil vite meir om dette!

Fylt av glede over livets under,
med et nyfødt barn i våre hender,
/: kommer vi til deg som gav oss livet. :/

Fylt av beven foran ukjent fremtid
legger vi vårt barn i dine hender.
/: Det som skjer i dåpen, gir oss trygghet. :/

Større rikdom enn hva ord kan romme,
har du gitt oss gjennom dåpens gave.
/: Herre, la vår tro bli fylt av glede! :/

Svein Ellingsen

 

(Foto: kyrkja.no)

Tilbake