Kan vi ha dåp i kyrkja no?


Ja, kyrkja i Volda legg til rette for dåp i gudstenestene denne sommaren og hausten!

 

I sommar og haust er det høve til to dåpsbarn i dei vanlege gudstenestene på søndagane. Kvart dåpsfølgje kan halde av inntil 25 plassar.  Sjekk kalenderen på nettsida vår for å sjå kva datoar som er aktuelle. I tillegg har vi sett opp tre ekstra dåpsgudstenester på andre tidspunkt:

Laurdag 29.august kl 11.00

Søndag 11.oktober kl 13.00

Søndag 15.november kl. 13.00

Du kan melde dåp på vanleg måte her. Ta kontakt med kyrkjekontoret om du har spørsmål!

Det er ikkje berre små born som vert døypte. Det er også høve for dåp av større born, ungdommar og vaksne. Kanskje kan dette vere eit høve til å gjere det, i ei mindre dåpsgudsteneste, der berre nokre få er tilstades? Ta gjerne kontakt om du vil vite meir om dette!

 

Fylt av glede over livets under,
med et nyfødt barn i våre hender,
/: kommer vi til deg som gav oss livet. :/

Fylt av beven foran ukjent fremtid
legger vi vårt barn i dine hender.
/: Det som skjer i dåpen, gir oss trygghet. :/

Større rikdom enn hva ord kan romme,
har du gitt oss gjennom dåpens gave.
/: Herre, la vår tro bli fylt av glede! :/

Svein Ellingsen

 

(Foto: kyrkja.no)

Tilbake