Preiker, bøner og andakter


På denne sida finn du preiker, bøner, andakter og andre tekstar. Dei er skrivne av medarbeidarar i kyrkjelydane i Volda. Nokre av tekstane du finn her er brukte i gudstenestene i kyrkjene i Volda, nokre har stått på trykk i lokalavisa Møre, og andre er skrivne med særleg tanke på denne heimesida. 

 

Volda 90 år: "Vi er den flokken han gjeter"

Preike av Per Kristian Hovden Sætre på jubileumsg...

Les vidare

 

Påskedag: "Lat den nye fødsel skje"

Påskemorgon er som ein ny fødsel. Alt me trudde m...

Les vidare

 

Helgemesse: På jorda som i himmelen

Når Jesus snakkar om himmelen, er det ikkje ein s...

Les vidare

 

Pinsedag: Guds draum frå opphavet

Anden kjem for å blåse liv i minnet vårt om Guds ...

Les vidare

 

4. s. i påsketida: Nærleik og avstand

Påskefeiringa held fram, men det blandar seg ei u...

Les vidare

 

3. s. i påsketida: "Eg er porten"

Jesus kjem til menneska, til oss, fordi Gud er ...

Les vidare

 

2. s. i påsketida (II): Siste ord er ikkje sagt

Forteljinga om oss og Jesus er ikkje ferdig. Den ...

Les vidare

 

2. s. i påsketida: Våre erfaringar- i Kristi lys

Eg trur ikkje kristen tru handlar om å gjenskape ...

Les vidare

 

Påskedag (II): Når telen går

Dette er preika frå den digitale gudstenesta i Vo...

Les vidare

 

Påskedag: Redde, men jublande glade!

I år er det denne setninga i påskeevangeliet som ...

Les vidare

 

Langfredag: Gud hjå oss

I Jesus er Gud nær i alt det menneskelege, også i...

Les vidare

 

Skjærtorsdag: Å ete saman

Mennesket treng mat. Mennesket treng fellesskap m...

Les vidare

 

Palmesøndag: Gud lengtar etter fellesskap

No lengtar mange av oss etter forandring – etter ...

Les vidare

 

Maria bodskapsdag: Glimt av håp

Maria budskapsdag gir oss et glimt av håp, og min...

Les vidare

 

4. søndag i faste: Ørkenvandring

Midt i fasta kjem det godt nytt til alle som kjen...

Les vidare

 

3. søndag i faste: Fastetid og koronatid

Vi er inne i fastetida. 40 dagar førebuing til på...

Les vidare

Bønehefte


Etter nedstenginga i mars 2020 laga staben i Voldakyrkjene bønehefter utover våren. I fastetida 2020 held me fram med dette. Hefta inneheld bibeltekstar, bøner og salmar til ei dagleg bønestund i heimen. På gudstenestedagane finn du også ei andakt. Her finn du hefta frå i år: